Mijn therapieën zijn met name gebaseerd op Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapie (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), en Zelfcompassie. Ik werk daarbij ook veel met meditatie oefeningen.

Met mijn warme en rustige benadering is de insteek van mijn behandeling om op een andere manier te leren relateren aan gedachten en daarnaast te leren omgaan met moeilijke gevoelens door ze te accepteren en ermee te leren zijn in plaats van ze weg te duwen.

Ieder mens weet uiteindelijk zelf wat hij of zij nodig heeft, soms zijn we echter het contact met onszelf kwijt waardoor we vastlopen. Ik help je graag op weg om weer in contact te komen met jezelf en je eigen wijsheid, om zo de kracht in jezelf weer terug te vinden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland.  Deze therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die je negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor je de dingen ziet. Als je leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijg je een objectievere kijk op je eigen gevoelens.

 

Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten. Het gaat om het trainen van een open bewustwording, zonder oordelen en leren accepteren dat wat er is. Om het leven in het hier en nu te ervaren, in plaats van bezig zijn met het verleden of de toekomst.

ACT

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je beter in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

E-health

Het blijft voor veel mensen een grote stap: hulp zoeken voor psychische klachten. Ook kan het zijn dat je weinig tijd hebt of aan huis gebonden bent. Daarom bied ik naast face-to- face gesprekken e-health aan. Deze vorm van online therapie is mogelijk via:

  • Telefoon/Skype
  • Email
  • Chat